เกมบะ โนะ นิฮงโกะ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงาน - เล่มพื้นฐาน -

เกมบะ โนะ นิฮงโกะ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงาน - เล่มพื้นฐาน -

ผู้แต่งThe Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-833-1
ปีที่พิมพ์ก.ย. 2565
จำนวนหน้า156 หน้า
ราคา245 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับคนทำงาน เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานทั้งในออฟฟิศและโรงงานอุตสาหกรรม มีสื่อเสริมการเรียนทั้งเสียงและคลิปวิดีโอประกอบบทสนทนา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เกมบะ โนะ นิฮงโกะ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงาน
– เล่มพื้นฐาน –

       ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับคนทำงาน เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานทั้งในออฟฟิศและโรงงานอุตสาหกรรมได้ทันที
       เน้นฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดผ่านแบบฝึกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาสั้น ๆ
       เนื้อหาภายในเล่มแบ่งตามหัวข้อกิจกรรมการสื่อสารออกเป็น 10  Unit และในแต่ละ Unit ยังแบ่งระดับความยากง่ายออกเป็น 2 ระดับ จึงปรับใช้ได้ตามระดับความรู้ของผู้เรียน
        ระดับ 1 : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียน "มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]" จบบทที่ 13 แล้ว
        ระดับ 2 : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียน "มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]" จบบทที่ 25 แล้ว
       รูปไวยากรณ์ใน "ฝึกสนทนา" และ "สำนวนที่เป็นประโยชน์ สามารถศึกษาควบคู่กับ "มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]" ได้
       ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สถานการณ์การทำงานที่หน้างานส่วนหนึ่งได้จริงผ่านคลิปวิดีโอประกอบบทสนทนา
       ชมคลิปวิดีโอและฟังเสียงประกอบหนังสือออนไลน์ฟรีที่เว็บไซต์ tpadigihub.com

 

E-Book
Related Books