Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์

Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์

ผู้แต่งยูการิ ฮนดะ, คานาโกะ มาเอโบ, ยูโกะ ซุงาวาระ, ยูโกะ เซกิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-839-3
ปีที่พิมพ์ต.ค. 2565
จำนวนหน้า176 หน้า
ราคา270 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ซีรีส์เตรียมสอบวัดระดับใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนพาร์ทความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษรและคำศัพท์) ก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N3

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์
JLPT 文字・語彙 N3 ポイント&プラクティス


       จดจำคำศัพท์และคันจิที่คัดสรรมาแล้ว และเสริมสร้างทักษะขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้ผ่าน
       แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
        → ส่วนแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบจริง ๆ 30 ครั้ง แต่ละครั้งมีหัวข้อที่แตกต่างกันไป
        → ส่วนรายการคำศัพท์ เป็นคำศัพท์และคันจิที่ปรากฏในแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง พร้อมความหมายและเสียงอ่านคันจิ
        → ส่วนเฉลยและคำอธิบาย เฉลยคำตอบของแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง พร้อมอธิบายเหตุผลและแปลความหมายแต่ละประโยคอย่างละเอียด
       มีตัวอย่างข้อสอบให้ 1 ครั้ง เน้นเฉพาะพาร์ทความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษรและคำศัพท์)
     •  สำหรับใครที่ไม่ถนัดคันจิก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อม ๆ กับจดจำคันจิใหม่ ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน


E-Book
Related Books