สำนวนไทย

สำนวนไทย

ผู้แต่งขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
ISBN978-974-8324-03-6
จำนวนหน้า736 หน้า
ราคา320 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมสำนวนไทยต่าง ๆ จากหลายแหล่งมาไว้ในเล่มเดียว

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือ สำนวนไทย มิใช่แต่เพียงเป็นหนังสือที่เก็บถ้อยคำสำนวนมารวมกันไว้เท่านั้น หากได้ใช้ความรอบรู้อธิบายถึงความเป็นมาอย่างกว้างขวางพิสดาร มีทั้งนิทาน วรรณคดี ประเพณี ที่เป็นต้นเรื่องของสำนวนบางเรื่องที่อาจไม่มีในหนังสือเล่มใดเลย เป็นเรื่องที่เล่ากันมาในสมัยนั้น ๆ เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือค้นคว้าอ้างอิง

E-Book
Related Books