บัตรช่วยจำ ศัพท์เกาหลี-ไทย-อังกฤษ ชุด คำตรงข้าม

บัตรช่วยจำ ศัพท์เกาหลี-ไทย-อังกฤษ ชุด คำตรงข้าม

ผู้แต่งสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์เม.ย. 2566
จำนวนหน้า52 หน้า
ราคา99 บาท
หมายเหตุมีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบ E-Book
คำแนะนำ

     รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีหมวดคำกริยาทั้ง DV และ AV ที่ตรงข้ามกัน 50 คู่ พร้อมภาพประกอบ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรช่วยจำ ศัพท์เกาหลี-ไทย-อังกฤษ
ชุด คำตรงข้าม


        รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษที่เป็นคำกริยาแสดงสภาพ (Descriptive Verb : DV) และคำกริยาแสดงการกระทำ (Action Verb : AV) ซึ่งเป็นคำตรงข้ามกันที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 50 คู่ 100 คำพร้อมคำแปลและภาพประกอบที่ช่วยในการจดจำ
 

E-Book
Related Books