Point & Practice JLPT N4 ไวยากรณ์

Point & Practice JLPT N4 ไวยากรณ์

ผู้แต่งยูโกะ อาโอกิ, ฮิโรยูกิ ทานากะ
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ (ปก)
ISBN978-974-443-855-3
ปีที่พิมพ์ม.ค. 2567
จำนวนหน้า136 หน้า
ราคา235 บาท
คำแนะนำ

     ซีรีส์เตรียมสอบวัดระดับใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนพาร์ทไวยากรณ์ก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Point & Practice JLPT N4 ไวยากรณ์
JLPT 文法 N4 ポイント&プラクティス

      เรียนรู้ไวยากรณ์ระดับ N4 พร้อมคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ แบบฝึกหัด เฉลยคำตอบและคำอธิบายที่ครบถ้วน
      เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. แบบฝึกหัด 2. ตัวอย่างข้อสอบ 3. รายการหัวข้อไวยากรณ์ 4. ภาคผนวก (เฉลยคำตอบและคำอธิบาย)

        1. แบบฝึกหัด 20 ครั้ง โดยแบ่งเป็นแบบฝึกหัดทบทวน 1 แบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบเดียวกับข้อสอบจริง 2 แบบฝึกหัด 
        2. ตัวอย่างข้อสอบ 1 ครั้ง เฉพาะส่วนไวยากรณ์ มีรูปแบบและจำนวนข้อเหมือนข้อสอบจริง
        3. รายการหัวข้อไวยากรณ์ ประกอบด้วยคำอธิบายไวยากรณ์ที่ปรากฏในแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง พร้อมบอกวิธีการเชื่อมและประโยคตัวอย่างแสดงการใช้
        4. ภาคผนวก - เฉลยคำตอบและคำอธิบาย

      เฉลยคำตอบของแบบฝึกหัด โดยอธิบายที่มาที่ไปของตัวเลือกที่ถูกและอธิบายสาเหตุว่าทำไมตัวเลือกอื่นจึงผิด
 

E-Book
Related Books