Point & Practice JLPT N5 การอ่าน

Point & Practice JLPT N5 การอ่าน

ผู้แต่งริเอโกะ ฟุกุโอกะ, โทโมโกะ ชิมิซึ, มิชิโกะ คุมาดะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ (ปก)
ISBN978-974-443-860-7
ปีที่พิมพ์พ.ค. 2567
จำนวนหน้า120 หน้า
ราคา225 บาท
คำแนะนำ

     ซีรีส์เตรียมสอบวัดระดับใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนพาร์ทการอ่านก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N5

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Point & Practice JLPT N5 การอ่าน
JLPT 読解 N5 ポイント&プラクティス

       แนะนำหลักสำคัญในการอ่านภาษาญี่ปุ่นและเทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ส่วนการอ่าน
       เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. แบบฝึกหัด 2. ตัวอย่างข้อสอบ 3. ภาคผนวก (3.1 เฉลยคำตอบและคำอธิบาย 3.2 คำแปลบทอ่าน)
        1. แบบฝึกหัด 12 ครั้ง โดยแบ่งตามประเภทของบทอ่านที่จะเจอในข้อสอบ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและหลักสำคัญในการอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดรูปแบบเหมือนข้อสอบจริง
        2. ตัวอย่างข้อสอบ 1 ครั้ง เฉพาะส่วนการอ่าน มีรูปแบบและจำนวนข้อเหมือนข้อสอบจริง
        3. ภาคผนวก ประกอบด้วย
           3.1 เฉลยคำตอบและคำอธิบาย มีแผนภาพประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด ชี้ที่มาที่ไปของคำตอบ รวมถึงคัดเลือก “ไวยากรณ์และสำนวน” ที่ปรากฏในแบบฝึกหัดมาอธิบายไว้ด้วย
           3.2 คำแปลบทอ่าน มีคำแปลบทอ่านเป็นภาษาไทยให้บทอ่านทุกเรื่อง

 

E-Book
Related Books