อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐาน

อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่งโยชิโกะ ทซึรุโอะ
ISBN978-974-8329-39-0
จำนวนหน้า140 หน้า
น้ำหนัก304 กรัม
ราคา120 บาท
หมายเหตุปรับปรุงและแต่งเพิ่มโดย Mitsuyoshi Akiyama, Kayo Yuyama, บัณฑิต ลิมเพชรากุล
คำแนะนำ

     อธิบายพื้นฐานการอ่านและการเขียนในภาษาญี่ปุ่น สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        อธิบายที่มา วิธีอ่าน วิธีเขียนและวิธีใช้อักษรในภาษาญี่ปุ่น ทั้งอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และอักษรคันจิ มีแบบฝึกหัดอ่านเรื่องสั้น ๆ เรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเสริมความรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

E-Book
Related Books