ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ 2 ระดับต้น-กลาง

ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ 2 ระดับต้น-กลาง

ผู้แต่งโยชิโกะ ทซึรุโอะ
ISBN978-974-9036-22-8
จำนวนหน้า272 หน้า
ราคา170 บาท
หมายเหตุปรับปรุงและแต่งเพิ่มโดย อายาโกะ คุโรหะ คาโยะ ยูยามะ และ บัณฑิต ลิมเพชรากุล
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ประโยคชั้นต้นมาแล้ว และเริ่มคุ้นเคยกับตัวอักษรญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อหาและรูปประโยคใหม่จะเน้นเป็นภาษาที่ใช้สนทนามากขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ 2 ระดับต้น-กลาง
 

        มีบทสนทนาตัวอย่างเพื่อเรียนรู้การนำไปใช้จริง พร้อมแบบฝึกหัด สามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง นอกจากที่ผู้เรียนจะได้ฝึกสนทนาจากบทสนทนาต่าง ๆ แล้ว การเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรนั้น การฝึกหัดอ่านเขียนอยู่เป็นประจำก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนในระดับนี้

E-Book
Related Books