แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ผู้แต่งคิโยมิ ทานิทสึ, มาริ โฮซากะ
ISBN978-974-9596-43-6
จำนวนหน้า176 หน้า
ราคา112 บาท
หมายเหตุปรับปรุงและแต่งเพิ่มเติมโดย ยูโกะ โยชิดะ
คำแนะนำ

     ใช้ประกอบหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 และ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2-3

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ผู้เรียนสามารถใช้ฝึกทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบสิ่งที่เรียนมาแล้วด้วยตนเอง และยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ จากแบบฝึกหัดหลากหลายภายในเล่ม รวมทั้งมีเกร็ดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแทรกไว้ตลอดทั้งเล่ม

E-Book
Related Books