ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 2

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 2

ผู้แต่งคาซูมิ ทามูระ
ผู้แปลวีรวรรณ วชิรดิลก
ISBN978-974-443-058-8
จำนวนหน้า176 หน้า
ราคา185 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการบริการต้อนรับแขกชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เน้นที่พนักงานดูแลห้องพักและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        อ่านง่ายด้วยอักษรโรมัน และมีอักษรญี่ปุ่นกำกับสำหรับผู้ที่เรียนมาแล้ว มีภาพการ์ตูนตลอดบทสนทนา ทำให้เข้าใจสถานการณ์และท่าทางขณะใช้ สำนวนนั้น ๆ ได้ง่าย ฝึกฝนการพูดและฟัง ศัพท์สำนวนต่าง ๆ ได้ด้วยซีดีประกอบ ทำให้เรียนรู้ภาษาท่าทาง การแสดงออกของชาวญี่ปุ่น เพื่อสื่อสารได้เข้าใจยิ่งขึ้น

E-Book
Related Books