Go! JLPT N4 คำศัพท์


        เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่หมดลง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคมเลยจำเป็นต้องยกเลิกไปก่อน (T-T) ระหว่างที่กำลังรอการสอบครั้งต่อไปอยู่นั้น เราก็มาใช้เวลานี้เตรียมตัวให้พร้อมกันมากขึ้น และก้าวสู่สนามสอบอย่างมั่นใจกับหนังสือชุด Go! JLPT กันดีกว่า (^o^)
 


        ตอนนี้ "Go! JLPT N4 คำศัพท์" หนังสือที่รวบรวมคำศัพท์หลากหลายหมวดหมู่พร้อมแบบฝึกทบทวนความเข้าใจสำหรับผู้ที่เตรียมสอบวัดระดับ N4 ก็วางจำหน่ายแล้วเรียบร้อย เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ "บทพัฒนาทักษะ" และ "ตัวอย่างข้อสอบ" แถมยังมีคำแปลประโยคตัวอย่างในแต่ละบท เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 


        บทพัฒนาทักษะจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จดจำคำศัพท์พื้นฐาน 46 บท และ ส่วนที่ 2 ท้าทายคำศัพท์ยากๆ 4 บท
  

        ในแต่ละบทของ Go! JLPT N4 คำศัพท์” จะเริ่มต้นด้วยส่วนรายการคำศัพท์ ต่อด้วยโจทย์ส่วนทบทวนความเข้าใจความหมายหรือวิธีการใช้คำศัพท์ และปิดท้ายด้วยโจทย์ส่วนทดสอบ ที่จะท้าทายผู้เรียนด้วยโจทย์ที่มีรูปแบบเดียวกับข้อสอบจริง โจทย์แต่ละข้อจะไม่มีเสียงอ่านกำกับคันจิระดับ N5 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการทำข้อสอบ
 


        เมื่อผ่านการเรียนรู้คำศัพท์ไปได้หลายบทแล้ว ก็มาทบทวนและทดสอบความสามารถกันอีกครั้งกับ แบบฝึกทบทวน ที่มีจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง หลังจากทำเสร็จแล้วก็เช็กคำตอบที่เฉลยท้ายเล่มกันได้เลย
 


        นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญในระดับ N4 ทั้ง 50 บท "Go! JLPT N4 คำศัพท์" ก็ยังเพิ่มเนื้อหาอีก 2 คอลัมน์ คือ คอลัมน์ 1 รวม "คำเติมท้าย" และ คอลัมน์ 2 "จดจำอกรรมกริยาและสกรรมกริยาเป็นคู่" ช่วยให้ผู้เรียนจัดระเบียบคำกริยาที่เรียนไปจากหนังสือเล่มนี้ได้อย่างสะดวก
        ท้ายเล่มของหนังสือก็น่าสนใจไม่แพ้กัน! หลังจากเรียนรู้คำศัพท์และทำแบบฝึกหัดทบทวนกันไปหลายครั้งแล้วก็มาทดสอบครั้งสุดท้ายกับ ตัวอย่างข้อสอบ ในส่วนของความรู้ตัวภาษา (คำศัพท์) ที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริง อีกทั้งยังมี ดัชนี เรียงตามลำดับตัวอักษรที่รวบรวมรายการคำศัพท์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาและทบทวนคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น
         คำศัพท์และตัวอย่างประโยคต่าง ๆ ใน "Go! JLPT N4 คำศัพท์" ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เจอได้ในชีวิตประจำวัน รับรองว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้และทบทวนบ่อย ๆ แล้ว ไม่เพียงแต่จะเข้าสอบได้อย่างมั่นใจ แต่ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นก็จะพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอน !


ข้อมูลหนังสือ
ชื่อหนังสือ : Go! JLPT N4 คำศัพท์
จำนวนหน้า : 180 หน้า
ราคา : 220 บาท
ISBN : 978-974-443-806-5

สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/go-jlpt-n4-vocab/

 

กุลวรากร เอกอัครากุล TPA Press
1 ก.ค. 2564