คันจิไม่ยาก…ถ้าจำเป็นคู่ตรงข้าม !
คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ


        คันจิมักเป็นเรื่องยากอันดับต้น ๆ สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะต้องจดจำทั้งลำดับการเขียน เสียงอ่าน ความหมาย รวมถึงวิธีการนำไปใช้ พอเรียนไปได้สักพัก ถึงจะเริ่มคุ้นเคยกับอักษรคันจิขึ้นมาบ้าง แต่ยิ่งเรียนในระดับสูงขึ้นก็ยิ่งต้องจำคำศัพท์และคันจิเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ในเมื่อคันจิยากนักละก็ เราต้องไม่ยอมแพ้ !! ลองมาใช้เทคนิคจำคำศัพท์เป็นคู่ ๆ จากหนังสือ "คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ" กันดูดีกว่า~ :D
 

 

      คำประสมคันจิ คือคำที่เกิดจากการนำคันจิหลาย ๆ ตัวมาประสมเข้าด้วยกันทำให้เกิดเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใหม่ขึ้นมา หากลองสังเกตคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยอักษรคันจิจะพบว่า โครงสร้างของคำประสมคันจิที่มีความหมายตรงข้ามกันมีทั้งรูปแบบคำที่มีคันจิตัวหนึ่งเป็นคำคู่ตรงข้าม อีกตัวหนึ่งเป็นคำที่เหมือนกัน เช่น 朝日 พระอาทิตย์ยามเช้า ตรงข้ามกับ 夕日 พระอาทิตย์ยามเย็น และคำที่มีคันจิไม่เหมือนกันเลย เช่น 原因 สาเหตุ ตรงข้ามกับ 結果 ผลลัพธ์ การจำคำศัพท์ที่มีความหมายหรืออักษรเป็นคู่ตรงข้ามกันนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้จำคำศัพท์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อักษรคันจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


        เนื้อหาของหนังสือ "คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ" ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เป็นคำประสมคันจิ 2 ตัว และเป็นคำคู่ตรงข้ามกันรวมทั้งสิ้น 343 คำ ครอบคลุมคำศัพท์ตั้งแต่ระดับต้น-สูง โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดคำ เช่น หมวดคำเกี่ยวกับทิศทาง สถานที่ หมวดคำเกี่ยวกับกิริยาอาการ ฯลฯ ผู้เรียนสามารถเริ่มอ่านจากหมวดคำใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหน้า
         ในแต่ละหมวดคำจะประกอบด้วยคำศัพท์ที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน เสียงอ่านและความหมายของคันจิแต่ละตัวที่นำมาประสมกันเป็นคำศัพท์ ตามด้วยประโยคตัวอย่างที่ใช้คำประสมคันจิคำนั้น ๆ พร้อมคำแปลภาษาไทย ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งคำศัพท์ อักษรคันจิ และเข้าใจวิธีการใช้คำศัพท์ได้ในคราวเดียว
 


        คันจิที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 343 ตัว (ไม่นับคันจิตัวที่ซ้ำ) โดยคันจิแต่ละตัวจะมีเลขบอกระดับ JLPT กำกับไว้ที่ใต้อักษรคันจิ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำที่อยู่ในระดับ N5-N3 แต่จะมีคำในระดับ N2-N1 อยู่บ้าง คำประสมคันจิแต่ละคำจึงอาจประกอบด้วยคันจิที่มีระดับต่างกัน ดังนั้น ถึงจะเป็นผู้เรียนในระดับต้นแต่ก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์และคันจิในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับต่อไป
         หลังจากเรียนรู้คำศัพท์คู่ตรงข้ามในแต่ละหมวดคำแล้ว ส่วนท้ายของหมวดคำจะมีแบบฝึกหัดรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ทดสอบความจำเกี่ยวกับอักษรคันจิ และมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนคำศัพท์ของทุกหมวดคำอีก 3 แบบฝึกหัด พร้อมทั้งเฉลยอยู่ที่ส่วนท้ายของเล่ม
         "คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ" เป็นหนังสือเสริมทักษะการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ อีกทั้งเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการจดจำคำศัพท์และอักษรคันจิ ตัวเล่มมีขนาดกะทัดรัด หยิบมาอ่านได้สะดวก หากต้องการกลับมาอ่านทบทวนก็ค้นหาคำศัพท์ได้ง่าย ๆ ด้วยการเปิดดัชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม เรียกได้ว่าเป็นหนังสือน่าอ่านอีกหนึ่งเล่มที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ควรพลาดเลยทีเดียว !
 


ข้อมูลหนังสือ
ชื่อหนังสือ : คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN : 978-974-443-815-7

สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/hantaigo-taigigo/

และสั่งซื้อในรูปแบบ E-book ได้ที่ >>>
https://www.mebmarket.com//index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NjoiMTQ4MzMwIjtzOjc6ImJvb2tfaWQiO3M6NjoiMTc3Mjg0Ijt9

https://www.ookbee.com/Shop/Book/26373f35-f825-43c8-88b0-f37bacfc3f63

กุลวรากร เอกอัครากุล TPA Press