ท่องศัพท์ให้คล่องกับเก็งศัพท์ 3 ภาษา

        การท่องคำศัพท์วันละนิดและทบทวนอย่างสม่ำเสมอเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัตรช่วยจำคำศัพท์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เรียนรู้และทบทวนคำศัพท์ได้อย่างสะดวก ยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้ยังมีบัตรช่วยจำในชื่อซีรีส์ "เก็งศัพท์ก่อนสอบ" ที่รวบรวมและคัดสรรคำศัพท์ที่มักออกสอบในการสอบวัดระดับทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ภาษาจีน (HSK) และภาษาเกาหลี (TOPIK) ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง ผู้เรียนจึงสามารถเลือกเรียนรู้คำศัพท์ได้ตามระดับภาษาของตนเองควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมก่อนสอบได้ในเวลาเดียวกัน
        เนื้อหาของบัตรช่วยจำ "เก็งศัพท์ก่อนสอบ" จะน่าสนใจขนาดไหน ลองมาแกะกล่องดูกันดีกว่า !


เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT

        การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) หรือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คือการสอบเพื่อประเมินทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ มีทั้งหมด 5 ระดับ เริ่มจากระดับต้น N5 ไปจนถึงระดับสูง N1               
        บัตรช่วยจำเก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT คัดเฉพาะคำศัพท์ที่มักออกสอบในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ละระดับ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนคำศัพท์ ตอนนี้วางจำหน่ายแล้ว 2 ระดับ คือ เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N5 และเก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N4

เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N5

        เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N5 ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น N5 จำนวน 200 คำ คำศัพท์ละ 1 แผ่น เรียงตามลำดับอักษรญี่ปุ่น ด้านหน้าบัตรเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ส่วนด้านหลังบัตรเป็นความหมายภาษาไทย เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 400 คำ เช่น คำตรงข้าม คำศัพท์ที่ควรรู้ และคันจิที่ควรรู้ พร้อมสอดแทรกวิธีใช้คำศัพท์และคำอธิบายเพิ่มเติม โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ส่วนล่างของบัตร หากจดจำคำศัพท์ได้ทั้งหมดก็จะเท่ากับได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสอบวัดระดับ JLPT ระดับ N5 แล้ว และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับต่อไป

เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N4

        เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N4 ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น N4 จำนวนมากถึง 400 คำ คำศัพท์ละ 1 หน้า เรียงตามลำดับอักษรญี่ปุ่น พร้อมด้วยความหมายภาษาไทย และคำอธิบายเพิ่มเติมในบางคำศัพท์ที่มีเงื่อนไขการใช้งานที่พิเศษออกไป นอกจากนี้ คำศัพท์ที่เป็นคำกริยารูปยกย่องและรูปถ่อมตนจะมีสัญลักษณ์กำกับบอกไว้ที่ข้างคำศัพท์ด้วย เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง


เก็งศัพท์ก่อนสอบ HSK

        การสอบ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) หรือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน คือการสอบเพื่อประเมินทักษะความสามารถทางภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนชาวต่างชาติ มีทั้งหมด 6 ระดับ เริ่มจากระดับต้น HSK 1 ไปจนถึงระดับสูง HSK 6
        บัตรช่วยจำเก็งศัพท์ก่อนสอบ HSK คัดเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแต่ละระดับ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนคำศัพท์ ตอนนี้วางจำหน่ายเก็งศัพท์ก่อนสอบ HSK 1 ไปแล้วเป็นระดับแรก

เก็งศัพท์ก่อนสอบ HSK 1

        เก็งศัพท์ก่อนสอบ HSK 1 ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาจีนระดับต้น HSK 1 จำนวน 150 คำ เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ที่ควรรู้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันอีก 50 คำ คำศัพท์ละ 1 แผ่น เรียงตามลำดับเสียงอ่านภาษาจีน (พินอิน) ด้านหน้าบัตรเป็นคำศัพท์ภาษาจีน ส่วนด้านหลังบัตรเป็นความหมายภาษาไทย ที่มาพร้อมเสียงอ่านพินอินและชนิดของคำ เพิ่มเติมด้วยเกร็ดวิธีใช้คำศัพท์บางคำที่จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาจีนระดับต้นสามารถทำความเข้าใจวิธีการนำคำศัพท์ไปใช้ได้ด้วยตนเอง


เก็งศัพท์ก่อนสอบ TOPIK

        การสอบ TOPIK (Test of Proficiency in Korean) หรือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลี คือการสอบเพื่อประเมินทักษะความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้เรียนภาษาเกาหลีชาวต่างชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ TOPIK I (คะแนนที่ได้แบ่งเป็นระดับ 1-2) และ TOPIK II (คะแนนที่ได้แบ่งเป็นระดับ 3-6)
        บัตรช่วยจำเก็งศัพท์ก่อนสอบ TOPIK คัดคำศัพท์ที่มักออกสอบในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลีแต่ละประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนคำศัพท์ ตอนนี้วางจำหน่ายเก็งศัพท์ก่อนสอบ TOPIK I ไปเป็นที่เรียบร้อย

เก็งศัพท์ก่อนสอบ TOPIK I

        เก็งศัพท์ก่อนสอบ TOPIK I ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้น TOPIK I จำนวนถึง 400 คำหลัก คำศัพท์ละ 1 หน้า ตามลำดับอักษรภาษาเกาหลี พร้อมด้วยความหมายภาษาไทย นอกจากนี้ เก็งศัพท์ก่อนสอบ TOPIK I ยังมีจุดเด่นอยู่ที่บัตรทุกหน้าจะเพิ่มเติมเนื้อหาที่น่าสนใจที่ส่วนล่างของบัตร ไม่ว่าจะเป็นคำตรงข้าม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง หรือตัวอย่างการใช้คำศัพท์ รวมแล้วอีกกว่า 700 คำ โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์จุดสีต่าง ๆ เรียกได้ว่าหากได้เรียนรู้คำศัพท์จากบัตรช่วยจำนี้ ผู้เรียนจะมีคลังคำศัพท์ภาษาเกาหลีมากเพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับ TOPIK I แล้ว


        บัตรช่วยจำเก็งศัพท์ก่อนสอบทุกภาษา มีขนาดกะทัดรัด บรรจุอยู่ในกล่องสีสันสดใส พร้อมด้วยห่วงเหล็กสำหรับคล้องบัตร เหมาะแก่การพกติดตัวไปทบทวนคำศัพท์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อบัตรช่วยจำ "เก็งศัพท์ก่อนสอบ" ทั้ง 3 ภาษา ได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือทั่วไป ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. ทั้ง 2 สาขา (สุขุมวิท 29 และพัฒนาการ 18) และสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ tpabook.com หรือแอป Shopee (ค้นหาร้านค้าชื่อ tpabookcentre) และแอป Lazada (ค้นหาร้านค้าชื่อ tpabook) ส่วนในรูปแบบ E-book ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ mebmarket.com หรือเว็บไซต์ ookbee.com กันได้เลย
        สำหรับเก็งศัพท์ก่อนสอบในระดับต่อไปจะทยอยออกตามมาเร็ว ๆ นี้ รอติดตามกันได้นะ :D

ข้อมูลสินค้า

ชื่อสินค้า : เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N5
จำนวนหน้า : 404 หน้า
ราคา : 275 บาท
ISBN : 978-974-443-830-0
สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/kotoba-jlpt-n5/

ชื่อสินค้า : เก็งศัพท์ก่อนสอบ JLPT N4
จำนวนหน้า : 404 หน้า
ราคา : 295 บาท
ISBN : 978-974-443-837-9
สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/kotoba-jlpt-n4/

ชื่อสินค้า : เก็งศัพท์ก่อนสอบ HSK 1
จำนวนหน้า : 404 หน้า
ราคา : 320 บาท
ISBN : 978-974-443-832-4
สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/hsk-1/

ชื่อสินค้า : เก็งศัพท์ก่อนสอบ TOPIK I
จำนวนหน้า : 404 หน้า
ราคา : 320 บาท
ISBN : 978-974-443-836-2
สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/topik-1/


กุลวรากร เอกอัครากุล TPA Press