GO! JLPT N4 การอ่าน


        หายหน้าหายตาไปนานกับซีรีส์ GO! JLPT คราวนี้ขอเอาใจผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบระดับ N4 ด้วยหนังสือเสริมทักษะใหม่ล่าสุดในชุด ก็คือ GO! JLPT N4 การอ่าน นั่นเอง มาดูกันว่าเนื้อหาภายในเล่มมีอะไรน่าสนใจบ้าง

 

Go JLPT N4 การอ่าน

 

        GO! JLPT N4 การอ่าน แบ่งโครงสร้างเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ บทพัฒนาทักษะ และ ตัวอย่างข้อสอบ
        
ในส่วนของ บทพัฒนาทักษะ จะแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ อีก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เสริมสร้างทักษะการอ่าน ซึ่งนำเสนอประเด็นที่ควรใส่ใจในการอ่านเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของประโยค และจับใจความโดยรวมที่บทอ่านต้องการสื่อได้อย่างถูกต้อง โดยในส่วนที่ 1 นี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนเทคนิคการอ่านผ่านแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานเพื่อทำความคุ้นเคยกับการอ่านภาษาญี่ปุ่น 

 

Go JLPT N4 การอ่าน

 

        ส่วนที่ 2 เสริมสร้างทักษะการตอบคำถาม ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำความเข้าใจเนื้อหาของบทอ่าน โดยนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในส่วนที่ 1 มาประยุกต์ใช้จริงในแบบฝึกการอ่านหลากหลายประเภทที่ออกในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ทั้งแบบฝึกการเข้าใจเนื้อหาขนาดสั้นและขนาดกลาง เช่น โน้ต อีเมล ข้อควรระวัง คำอธิบาย ฯลฯ รวมถึงแบบฝึกการค้นหาข้อมูลในเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น เอกสารแนะนำ ประกาศ ฯลฯ และที่พิเศษในส่วนนี้ก็คือ จะมีคำอธิบายบทอ่านพร้อมสัญลักษณ์กำกับเพื่อชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่าในการตอบคำถามแต่ละข้อ ควรดูตรงส่วนในของบทอ่านเป็นพิเศษ

 

Go JLPT N4 การอ่าน

 

          ส่วนที่ 3 ลองทำโจทย์จำนวนมาก ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับข้อสอบจริงจำนวนมากกว่า 40 โจทย์ เพิ่มเสริมสร้างทักษะการอ่านให้ติดตัวไปทีละเล็กละน้อย ซึ่งในส่วนเฉลยคำตอบก็จะมีคำอธิบายอย่างละเอียดให้ด้วยว่าทำไมคำตอบข้อนี้ถึงถูก และทำไมคำตอบข้ออื่น ๆ ถึงผิด พร้อมคำแปลบทอ่านเป็นภาษาไทย จึงสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เรียนด้วยตัวเองหรือเรียนในชั้นเรียนก็ได้

 

Go JLPT N4 การอ่าน

Go JLPT N4 การอ่าน

Go JLPT N4 การอ่าน

 

          ส่วนที่เป็น ตัวอย่างข้อสอบ จะรวบรวมโจทย์ที่มีจำนวนคำถามและรูปแบบเหมือนกับข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงเอาไว้ หลังจากฝึกฝนบทพัฒนาทักษะทั้ง 3 ส่วนจบแล้ว ขอให้ผู้เรียนทดลองทำตัวอย่างข้อสอบดูว่ามีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านมากน้อยเพียงใด

 

Go JLPT N4 การอ่าน

 

          นอกจากนี้ ในส่วนท้ายเล่มยังมีสรุป รูปประโยคระดับ N4 ที่เป็นประโยชน์ในการอ่าน พร้อมให้ความหมายและประโยคตัวอย่างเสริมให้อีกด้วย เรียกได้ว่าอ่านหนึ่งได้ถึงสอง เพราะได้ทั้งฝึกฝนทักษะการอ่าน และเรียนรู้ไวยากรณ์ที่มีประโยชน์ในการอ่านไปพร้อมกันด้วย

 

Go JLPT N4 การอ่าน

 

ข้อมูลหนังสือ
ชื่อหนังสือ : GO! JLPT N4 การอ่าน
จำนวนหน้า : 164 หน้า
ราคา : 220 บาท
ISBN : 978-974-443-769-3
 

ภาณิการ์ สุรรังสิกุล TPA Press