เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ? 


        ปกติถ้าอยากเรียนภาษาก็ต้องเรียนกันตามโรงเรียนสอนภาษาถึงจะรู้สึกว่าได้เรียนจริง ๆ จัง ๆ หน่อย แต่ที่เขาพูดกันว่า "เรียนด้วยตัวเอง" เอาจริง ๆ แล้วมันทำได้จริง ๆ เหรอ แล้วถ้าจะเรียนด้วยตัวเองจริง ๆ ขึ้นมาต้องเตรียมตัวยังไง ต้องใช้กำลังภายในแค่ไหน...จงอภิปรายพอสังเขป