ลิขสิทธิ์นี่นี้...ใครครอง ?


        ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา...เรื่องง่าย ๆ ที่หลายคน (ทำเป็น) ลืม ลืมกันไปมาจนเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็เริ่มงงว่าตกลงผิดไหมที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ขออนุญาต แล้วถ้าไปทวงถามเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมาทำไมถึงโดนด่ากลับมาซะอย่างนั้น ทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกับลิขสิทธิ์ได้อย่างสันติ ? มาฟังกัน