ยากุโดชิ : อยากให้ปีนี้ไม่มีโชคร้าย


        ที่ญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เช่นเดียวกับไทย หนึ่งในความเชื่อนั้นก็คือเรื่อง ปีเคราะห์ร้าย หรือ ยากุโดชิ (厄年 Yakudoshi) ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยเฮอันจนถึงปัจจุบัน หากเทียบกับความเชื่อของไทยก็คือ ปีชง นั่นเอง ทั้งนี้ ความเชื่อเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตาม นอกจากเป็นหลักโหราศาสตร์แล้วยังเกี่ยวข้องกับตัวเลขสถิติต่าง ๆ และที่สำคัญคือ เป็นกุศโลบายในการดำเนินชีวิต เพื่อให้มีสติและรอบคอบอยู่เสมอนั่นเอง
 

 photo �1_zpsmpdvbgkq.jpg


ขอบคุณภาพประกอบจาก
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/06/A8017141/A8017141.html


     ยากุโดชิของผู้ชายคือ อายุ 42 ปี และของผู้หญิงคือ อายุ 33 ปี ส่วนเหตุผลที่อายุดังกล่าวเชื่อว่าเป็นยากุโดชิเนื่องมาจาก เลข 42 อ่านว่า ชินิ (四二 shi ni) พ้องเสียงกับคำว่า 死に ที่แปลว่า ไปตาย ส่วนเลข 33 อ่านว่า ซันซัน (三三 san san) พ้องเสียงกับคำว่า 散々 ที่แปลว่า หายนะ อย่างไรก็ดี เลขอายุที่กล่าวมานับว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วย เพราะในช่วงอายุดังกล่าวอยู่ในวัยที่เป็นเสาหลักของครอบครัว จึงเป็นการเตือนสติไม่ให้ใช้ชีวิตด้วยความประมาท
 

 photo �2_zps0pjmmrol.jpg


ขอบคุณภาพประกอบจาก - http://saijigoyomi.com/yakudoshi/


     นอกจากอายุที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับยากุโดชิอีก 2 ปี แต่ความรุนแรงจะรองลงมาก็คือ อายุ 25 และ 61 ปี สำหรับผู้ชาย และ อายุ 19 และ 37 ปี สำหรับผู้หญิง แต่ยังมีปีที่ต้องระวังเรื่องเคราะห์ร้ายเพิ่มเติมอีกก็คือ หนึ่งปีก่อนหน้าปีเคราะห์ร้าย หรือ มาเอยากุ (前厄 maeyaku) และ หนึ่งปีให้หลังปีเคราะห์ร้าย หรือ อาโตยากุ (後厄 atoyaku) ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วแต่ละคนจะมีปีเคราะห์ร้ายคนละ 9 ปี ดังนี้

        • ผู้ชาย อายุระหว่าง 24-26, 41-43 และ 60-62 ปี
        ผู้หญิง อายุระหว่าง 18-20, 32-34 และ 36-38 ปี

 

 photo �3_zpsgoymmopu.jpg


ขอบคุณภาพประกอบจาก - http://www.omairibiyori.com/_src/sc1221/Yakuyoke_calendar2.jpg


     ไม่ว่าปีนี้จะเป็นปีเคราะห์ร้ายหรือไม่ เราก็ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ และป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ผมขอให้ทุกปีของคุณไม่มีเคราะห์ร้าย


เอกณัฏฐ์  สวัสดิ์หิรัญ TPA Press

ขอบคุณภาพ Thumbnail จาก http://girlschannel.net/topics/640532/