ขนมไทยมีชื่อ


        ขนมไทยมีประวัติความเป็นมายาวนาน ในสมัยโบราณจะทำขนมขึ้นเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น อาทิ งานแต่งงาน หรือ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ขนมไทยบางชนิดมีความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคล เช่น ฝอยทองเชื่อว่าถ้ากินแล้วจะอยู่ด้วยกันยืดยาว มีอายุยืน ขนมชั้น เชื่อว่ากินแล้วจะได้เลื่อนขั้นปรับเงินเดือน ขนมถ้วยฟู เชื่อว่ากินแล้วจะกิจการรุ่งเรือง เป็นต้น
 

 photo 1_zpsuxkjws66.jpg

ขอบคุณภาพประกอบจาก
http://en.edtguide.com/highlights/424764/9-thai-dessert-shop-cannot-miss-in-bangkok


        นอกจากรสชาติที่เป็นเอกลัษณ์แล้ว ขนมไทยมักจะมีกรรมวิธีในการทำที่ซับซ้อน มีการตกแต่งขนมอย่างสวยงาม ทำให้ชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้ชิมหรือแค่ได้พบเห็นก็มักจะชื่นชอบ ชาวต่างชาติมักจะเขียนชื่อเรียกของขนมไทยบางชนิดด้วยการทับศัพท์จากภาษาไทย ทำให้เหมือนเป็นอัตลักษณ์ว่าขนมชนิดนี้เป็นขนมจากประเทศไทย ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัด ลองนึกถึง ซูชิ ที่เราเขียนทับศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังเขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า sushi ด้วย นั่นหมายความว่าอาหารลักษณะแบบนี้คนทั่วโลกจะเรียกว่า ซูชิ และเข้าใจโดยปริยายว่าเป็นอาหารมาจากประเทศญี่ปุ่น
 

 photo 2_zpsk1evoj24.jpg

ขอบคุณภาพประกอบจาก - https://www.pinterest.com/pin/467741111273273405/


        ตัวอย่างขนมไทยที่มีชื่อเรียกทับศัพท์ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

         ฝอยทอง / フォイトーソ (foitoon) / Foy Thong
         ทองหยิบ /
トーンイップ (toon-ippu) / Thong Yip
         ทองหยอด /
トーンヨード (toon-yoodo) / Thong Yot
         ลูกชุบ /
ルークチュップ (ruukuchuppu) / Luk Chup
         ซ่าหริ่ม /
サリム (sarimu) / Sarim
         ขนมถ้วย /
カノムトゥアイ (kanomu tuai) / Khanom Tuay
         ขนมถ้วยฟู /
カノムトゥアイフー (kanomu tuaifuu) / Khamon Tuay Foo
         กะละแม / 力ラメー (karamee) / Kalamae

 

 photo 3_zpsxusuivir.jpg

ขอบคุณภาพประกอบจาก - http://blog.takemetour.com/6-traditional-thai-sweets/


     นอกจากนี้ยังมีขนมไทยที่มีชื่อทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้ทับศัพท์ก็มี สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือ พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ และดูตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ได้ที่นี่ >> พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ << ต่อไปนี้เวลาแนะนำอาหารไทยให้ชาวต่างชาติรู้จักก็อย่าลืมแนะนำขนมไทยเพิ่มเติมไปด้วยนะครับ ^_^
 

 photo 4_zpsur2nrwpp.jpg

ขอบคุณภาพประกอบจาก
http://blissvagabond.blogspot.com/2011/05/thai-street-food-kalamae.html


เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ TPA Press