ไอคิโด : ศิลปะการป้องกันตัว


        ไอคิโด (合気道 Aikido) เป็นศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยใหม่ เน้นการป้องกันตนเองมากกว่าการทำร้ายคู่ต่อสู้ อาจเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวมากกว่า ไอคิโดก่อตั้งโดย อาจารย์โมริเฮ อุเอชิบะ (植芝 盛平 Ueshiba Morihei) ในช่วงปี 1920 โดยนำศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมของญี่ปุ่น เช่น ไดโตริว ไอคิ-ยิวยิตสู (ไอคิ-จูจุทสึ) ที่เคยร่ำเรียนมาผสมผสานและประยุกต์กลายเป็นไอคิโด
 

 photo 1_zpsxrxjawfm.jpg

ขอบคุณภาพประกอบจาก - http://aikidomasudadojo.p-kit.com/ 


        คำว่า ไอคิโด แปลได้ว่า “แนวทางการรวบรวมพลังเข้าด้วยกัน” โดยมาจากอักษรคันจิ 3 ตัวที่มีความหมายดังนี้

        (ไอ) หมายถึง การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว
        (คิ) หมายถึง วิญญาน พลัง
        (โด) หมายถึง แนวทาง
 

 photo 2_zpsp5ra5cbz.gif

 
ขอบคุณภาพประกอบจาก - http://www.aikikai.or.jp/aikido/index.html 


        ลักษณะพิเศษของไอคิโดคือ การปฏิเสธการแข่งขันที่จะเอาชนะคนอื่น ไม่สอนให้ทำร้ายผู้อื่น เช่น ชก เตะ ถีบ แต่จะสอนให้ระงับหรือควบคุมความก้าวร้าว ความรุนแรงจากคนอื่น ๆ ด้วยความเมตตา ไม่ทำร้ายตอบ ไม่มีจุดประสงค์จะให้ผู้ที่จะมาทำร้ายเราได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยใช้หลักการ 4 ข้อ คือ

        (1) นำตัวออกจากทิศทางของการโจมตี
        (2) โอนอ่อน กลมกลืน ตามแรง และเปลี่ยนทิศทางของการโจมตี
        (3) ใช้เทคนิคการควบคุมโดยไม่มีเจตนาทำร้าย
        (4) ยุติความขัดแย้ง ปลดอาวุธ นำกลับเข้าสู่ความสงบดังเดิม
 

 photo 3_zpschduvyxc.jpg


การแข่งขันไอคิโดระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  ณ ประเทศโปรตุเกศ

ขอบคุณภาพประกอบจาก - https://www.youtube.com/watch?v=81-thZvzboI


        หลังจากไอคิโดเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นก็เริ่มเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ ปี 1951 ได้เผยแพร่ไปยังฝรั่งเศส ปี 1953 เผยแพร่ที่สหรัฐอเมริกา ปี 1955 เผยแพร่ที่สหราชอาณาจักร และ ปี 1964 ในเยอรมนี หลังจากนั้นก็เริ่มเผยแพร่ไปทั่วโลก ส่วนในไทยเองเริ่มมีการเผยแพร่เข้ามาในปี 1961 โดยนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันชื่อ ซิดนี่ ไวท์ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางญี่ปุ่น ทางญี่ปุ่นได้ตอบรับและส่งนักศึกษาซึ่งเรียนจบแล้วและมีความสามารถด้าน ไอคิโดในระดับสูงเข้ามาสอนในไทย โดยเริ่มสอนครั้งแรกปี 1962 ที่วิทยาลัยพลศึกษาในเวลานอกทำการมาโดยตลอด จนกระทั่งแพร่หลายและมีการก่อตั้งสมาคมไอคิโดประเทศไทยขึ้นในปี 1975  ปัจจุบันสมาคมไอคิโดประเทศไทยตั้งอยู่ที่ ถ.สุขุมวิท (ระหว่างซอยสุขุมวิท 67-69) กรุงเทพฯ และมีสมาชิกที่ได้รับการรับรองสายดำทั้งหมด 76 คน


เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ TPA Press