มีเรื่องดี ต้องกินข้าวแดง ???


        ข้าวแดง หรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 赤飯 (เซกิฮัง) เป็นอาหารเพื่อการเฉลิมฉลองที่มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นมายาวนาน โดย ข้าวแดง ที่คนญี่ปุ่นนำมาบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อทางศาสนาและบริโภคกันในอดีตเป็นข้าวที่มีสีแดงตามธรรมชาติ เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 赤米 (อากาโงเมะ) ซึ่งปลูกในญี่ปุ่นอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปลายสมัยโจมน แต่ข้าวแดง เซกิฮัง ที่คนญี่ปุ่นกินเพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อความโชคดี ในปัจจุบันทำจากข้าวเหนียวที่นำมาหุงกับถั่วแดงอาซูกิและน้ำต้มถั่วแดงอาซูกิ ทำให้ข้าวเหนียวที่ได้มีสีแดงสวยงาม
 

01

02

ขอบคุณรูปภาพจาก
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%B1%B3


        แม้ในสมัยเอโดะคนญี่ปุ่นจะหันมาปลูกและบริโภคข้าวขาวซึ่งมีรสชาติดีกว่าข้าวแดง อากาโงเมะ กันมากขึ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่า สีแดงมีพลังในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ทำให้ธรรมเนียมการบูชาเทพเจ้าด้วยข้าวแดง และรับประทานข้าวแดงที่เหลือจากการบูชาเพื่อขอพรให้โชคดียังคงหยั่งรากลึกอยู่ในสังคมญี่ปุ่น จึงได้มีการคิดค้นข้าวแดง “เซกิฮัง” ขึ้นมาทดแทน
 

03

ขอบคุณรูปภาพจาก - http://www.ohtomogift.jp/topic/red-rice.html


        คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานข้าวแดง เซกิฮัง ในวันมงคลและในโอกาสเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเกิด วันบรรลุนิติภาวะ วันเข้าศึกษาและจบการศึกษา เทศกาลสำคัญต่าง ๆ ฉลองแต่งงาน ฉลองการคลอดลูก ฉลองเด็กเกิดครบ 100 วัน ฯลฯ
 

04

พิธีฉลองเด็กเกิดครบ 100 วัน
ขอบคุณรูปภาพจาก - https://allabout.co.jp/gm/gc/71828/


        คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะหุงข้าวแดง เซกิฮัง โดยใช้ข้าวเหนียวกับถั่วแดงอาซูกิ หรืออาจจะผสมข้าวญี่ปุ่นเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้ข้าวที่หุงออกมาแข็งจนเกินไป แต่ก็มีบางท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบในการหุงข้าวแดง เซกิฮัง แตกต่างออกไป เช่น ในแถบคันโตจะใส่ถั่วซาซาเงะ แถบฮอกไกโดจะใส่นัตโตหวาน หรือในจ.ฟุกุอิจะใส่เผือก เป็นต้น
 

05

ขอบคุณรูปภาพจาก - http://www.osekihan.jp/history.html


        หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าวันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันขอบคุณผู้ใช้แรงงานของญี่ปุ่นแล้ว ยังถือเป็น วันโอะเซกิฮัง อีกด้วย วันโอะเซกิฮังนี้ถูกกำหนดขึ้นในปี 2010 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดธรรมเนียมและประวัติศาสตร์ของข้าวแดง เซกิฮัง รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นเอาไว้ โดยเหตุผลที่กำหนดให้เป็นวันที่ 23 พฤศจิกายนก็เนื่องมาจากวันนี้ในอดีต เป็นวันนิอินาเมะไซซึ่งจักรพรรดิจะจัดพิธีถวายธัญพืชที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนั้น ๆ แด่เทพเจ้าทั้งหลายเพื่อแสดงความขอบคุณนั่นเอง
        ในปัจจุบัน ข้าวแดง เซกิฮัง นี้มีวางขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เกตในรูปของข้าวปั้นและข้าวกล่อง ไม่เพียงใช้รับประทานเพื่อเฉลิมฉลองและขอพรให้ตัวเองโชคดีเท่านั้น แต่ยังใช้รับประทานเพื่อสุขภาพได้ด้วย เพราะถั่วแดงอาซูกิอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร วิตามินบี ฯลฯ แล้วถ้าใครได้ไปญี่ปุ่น ก็อย่าลืมหาซื้อมาลองรับประทานดูละ

 

06

ขอบคุณรูปภาพจาก - https://mognavi.jp/food/1597993

07

ขอบคุณรูปภาพจาก
https://matome.naver.jp/odai/2144269775774697101/2144270831981329803

08

ขอบคุณรูปภาพจาก
https://ec.aeon-hokkaido.jp/rakutaku/item/detail.aspx?tcd=0413&no=4589514300661

 

ภาณิการ์ สุรรังสิกุล TPA Press