令和  รัชศกใหม่ของญี่ปุ่น


        ตามธรรมเนียมของราชสำนักญี่ปุ่น จักรพรรดิแต่ละพระองค์จะต้องมีชื่อรัชศกประกอบรัชกาล คำว่า รัชศก ในภาษาญี่ปุ่นคือ 元号 (เกงโง) โดยจะเริ่มนับปีเกงโงปีแรกในปีที่จักรพรรดิพระองค์นั้นขึ้นครองราชย์ และเมื่อลองนับจำนวนรัชศกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (รัชศกเฮเซ) พบว่ามีทั้งสิ้น 250 รัชศก และรัชศกใหม่ที่เพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมานับเป็นรัชศกที่ 251 อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่นับกรณีที่ใช้ชื่อรัชศกซ้ำและกรณีที่ไม่มีการประกาศใช้ชื่อรัชศก จะมีทั้งสิ้น 247 รัชศก และรัชศกใหม่นี้จะเป็นรัชศกที่ 248 นั่นเอง

 

01

ขอบคุณภาพประกอบจาก
https://2jigenmakura.blogspot.com/2017/04/100.html

 

        สำหรับชื่อรัชศกใหม่หรือ 新元号 (ชินเกงโง) ของญี่ปุ่นคือ 令和 อ่านว่า เรวะ และถอดเป็นเสียงอ่านแบบโรมันได้ว่า Reiwa เวลาออกเสียงจะต้องลงเสียงต่ำหรือเทียบได้กับเสียงเอกในภาษาไทยที่คำว่า “วะ” เป็น “เร-หวะ” โดยตัวอักษรคันจิทั้งสองตัวที่ถูกนำมาใช้เป็นชื่อรัชศกใหม่นี้มีที่มาจากบทกวีชื่อว่า 梅花 (อุเมะโนะฮานะ) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรวมบทกวีมันโยชู ซึ่งเป็นหนังสือรวมบทกวีโบราณที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น และถือเป็นครั้งแรกที่มีการตั้งชื่อรัชศกโดยนำตัวอักษรมาจากวรรณคดีโบราณของญี่ปุ่น ต่างจากในอดีตที่มักนำตัวอักษรมาจากวรรณคดีโบราณของจีน

        ด้านล่างนี้คือบทกวี “อุเมะโนะฮานะ” ซึ่งเป็นบทกลอนที่บรรยายถึงธรรมชาติในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิที่ฤดูหนาวเพิ่งผ่านพ้นไป และดอกบ๊วยเริ่มเบ่งบาน ดอกกล้วยไม้ส่งกลิ่นกำจาย
 

于時、初春月、氣淑風、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。


        หลายคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นพอได้ฟังชื่อรัชศกใหม่นี้อาจรู้สึกงง ๆ ว่าทำไมถึงเลือกใช้อักษร (เร) ที่มีความหมายว่า “คำสั่ง” “การบอกให้ทำตาม” ซึ่งมักพบเห็นในคำศัพท์ เช่น 命令 (เมเร : คำสั่ง) 令状 (เรโจ : หนังสือคำสั่ง หมายจับ) แต่ที่จริงแล้วอักษร (เร) ยังแสดงความหมายว่า “ความโชคดี น่ายินดี” ได้อีกด้วย !! มาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่แสดงความหมายดี ๆ กัน

        令望 (เรโบ) เป็นที่นิยมชมชอบ เป็นที่คาดหวังของคนอื่น

        令月 (เรเงทสึ) เดือนมงคล เดือนที่น่ายินดี

        令名 (เรเม) มีชื่อเสียงดี

 

02-1

ขอบคุณภาพประกอบจาก - www.irasutoya.com

 

        ส่วนอักษร (วะ) น่าจะเป็นตัวอักษรที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในชื่อรัชศกค่อนข้างบ่อย อักษร  (วะ) มีความหมายว่า “ความกลมเกลียวปรองดอง ความสงบสุข” นอกจากนี้ ยังสื่อความหมายถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย มาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่ประกอบด้วยอักษร  (วะ) กัน

        柔和 (นิววะ) อย่างสันติ ละมุนละม่อม นุ่มนวล อ่อนโยน

        平和 (เฮวะ) สันติภาพ ความสงบสุข

 

03-1

ขอบคุณภาพประกอบจาก - www.irasutoya.com

 

        โดยนายชินโซ อาเบะ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คำว่า 令和 (เรวะ) นี้แฝงความหมายว่า “เมื่อผู้คนรวมจิตใจอันดีงามเป็นหนึ่งเดียว วัฒนธรรมจะเกิดและเติบโต

 

04

 

        และชื่อรัชศกใหม่นี้จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

05

ขอบคุณภาพประกอบจาก - www.irasutoya.com


ภาณิการ์ สุรรังสิกุล TPA Press