คำเกาหลีแท้ vs คำยืมจีนในภาษาเกาหลี


        ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหนึ่งที่มีคำยืมจากภาษาจีนจำนวนมาก โดยคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่มาจากภาษาจีนจะเรียกว่า 한자어 (ฮันจาออ) หรือ Sino-Korean ส่วนคำศัพท์ที่เป็นภาษาเกาหลีแท้จะเรียกว่า 고유어 (โคยูออ) หรือ Native Korean ดังนั้นคำศัพท์ภาษาเกาหลีหลายคำจึงมีคำเรียกทั้งสองแบบ โดยความแตกต่างของการใช้คำศัพท์ทั้งสองแบบคือ คำที่เป็นภาษาเกาหลีแท้จะใช้ในภาษาพูดหรือไม่เป็นทางการ ส่วนคำยืมจากภาษาจีนจะใช้ในภาษาเขียนหรือเป็นทางการ
        ลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่มีวิธีเรียกทั้งสองแบบกันว่ามีวิธีใช้อย่างไรนะ ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ซาล) vs (เซ) = ขวบ, ปี (ลักษณนาม)

        คำบอกหน่วยของอายุในภาษาเกาหลีสามารถเรียกได้สองแบบคือคำว่า (ซาล) ซึ่งเป็นคำเกาหลีแท้ และคำว่า (เซ) ซึ่งเป็นคำยืมภาษาจีนจากคำว่า 歲 (ซุ่ย) ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันว่า "ขวบ, ปี (ลักษณนาม)" แต่มีวิธีใช้แตกต่างกัน
        โดยคำว่า 살 (ซาล) จะใช้ในภาษาพูดทั่วไป และใช้กับตัวเลขแบบเกาหลีแท้ (Native Korean numbers) ส่วนคำว่า 세 (เซ) จะใช้ในบริบทที่เป็นทางการ และใช้กับตัวเลขแบบจีน (Sino-Korean numbers) เช่น

Native Korean  vs  Sino-Korean

7 ขวบ
7 살 อ่านว่า 일곱 (อิลกบ ซาล)
7 세 อ่านว่า 칠 (ชิล เซ)

20 ปี
20 살 อ่านว่า 스무 (ซือมู ซาล)
20 세 อ่านว่า 이십 (อีชิบ เซ)

ตัวเลขแบบเกาหลีแท้และตัวเลขแบบจีน
ขอบคุณรูปภาพจาก https://hanguladay.com/korean-numbers

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

고르다 (โครือดา) vs 선택하다 (ซ็อนแทคาดา) = เลือก

        คำว่า 고르다 (โครือดา) เป็นคำเกาหลีแท้ ส่วนคำว่า 선택하다 (ซ็อนแทคาดา) เป็นคำยืมภาษาจีน จากคำว่า 選擇 (เสวี่ยนเจ๋อ) ทั้งสองคำนี้มีความหมายว่า "เลือก" เหมือนกัน โดยคำว่า 선택하다 (ซ็อนแทคาดา) จะเป็นทางการมากกว่าคำว่า 고르다 (โครือดา) ตัวอย่างการใช้ เช่น

하나를 골라봐.
คำอ่าน : ฮานารึล คลรา-บวา
คำแปล : ลองเลือกสักอันสิ


품질인증 제품으로 선택하세요.
คำอ่าน : พุมจีรินจึง เชพูมือโร ซ็อนแทคาเซโย
คำแปล : กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองคุณภาพ

ขอบคุณรูปภาพจาก www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148889698

        นอกจากนี้คำว่า 선택하다 (ซ็อนแทคาดา) ยังสามารถตัด 하다 (ฮาดา) ออกให้เป็นรูปคำนามว่า 선택 (ซ็อนแท็ก) = "การเลือก, ทางเลือก" ได้อีกด้วย ตัวอย่างการใช้ เช่น

선택 망설이다.
คำอ่าน : ซ็อนแทกึล มังซอรีดา
คำแปล : ลังเลในการเลือก

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

파란색 (พารันแซ็ก) vs 청색 (ช็องแซ็ก) = สีน้ำเงิน

        "สีน้ำเงิน" ในภาษาเกาหลีก็มีวิธีเรียกมากกว่าหนึ่งแบบเช่นกัน โดยทั่วไปชาวเกาหลีมักเรียกสีน้ำเงินว่า 파란색 (พารันแซ็ก) ซึ่งเป็นคำเกาหลีแท้ และใช้คำว่า 파란색 (พารันแซ็ก) หรือ 파란 (พารัน) วางหน้าคำนามเพื่อบอกลักษณะของสิ่งที่เป็นสีน้ำเงิน ส่วนสีน้ำเงินที่เป็นคำยืมภาษาจีนจะเรียกว่า 청색 (ช็องแซ็ก) ซึ่งมาจากภาษาจีนคำว่า 靑色 (ชิงเซ่อ) โดยคำว่า 청색 (ช็องแซ็ก) สามารถใช้วางหน้าคำนามเพื่อบอกลักษณะของสิ่งที่เป็นสีน้ำเงินได้เช่นเดียวกัน เช่น

Native Korean  vs  Sino-Korean

ท้องฟ้าสีน้ำเงิน
파란색 하늘 (พารันแซ็ก ฮานึล)
청색 하늘 (ช็องแซ็ก ฮานึล)

รถสีน้ำเงิน
파란 자동차 (พารัน ชาดงชา)
청색 자동차 (ช็องแซ็ก ชาดงชา)

     อย่างไรก็ตามแม้คำว่า 청 (ช็อง) จะมีความหมายในภาษาเกาหลีว่า "น้ำเงิน" โดยมักใช้เป็นคำบอกชื่อสีของทีมแข่งกีฬา เช่น ทีมสีน้ำเงิน = 청팀 (ช็องทิม) แต่หากนำไปวางหน้าคำนามที่เป็นเครื่องแต่งกายจะหมายถึงเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายีนส์ เช่น

กางเกงยีนส์ = 바지 (ช็องบาจี)
แจ็กเกตยีนส์ = 재킷 (ช็องแจคิด)

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.shutterstock.com


        การยืมภาษาจีนมาใช้ในภาษาเกาหลีนั้นมีมายาวนานตั้งแต่อดีต เนื่องจากในสมัยก่อนชาวเกาหลีใช้อักษรฮันจาหรืออักษรจีนเขียนเสียงอ่านภาษาเกาหลี ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้อักษรฮันกึลหรืออักษรเกาหลีตามที่ใช้กันในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้คำศัพท์ภาษาเกาหลีมากกว่าครึ่งหนึ่งจึงมีรากศัพท์มาจากภาษาจีน แต่เอกลักษณ์ของภาษาเกาหลีก็คือมีคำศัพท์หลายคำที่มีคำเรียกแบบเกาหลีแท้ด้วย จึงสามารถใช้คำศัพท์ทั้งสองแบบสื่อความหมายเดียวกันได้ โดยเลือกใช้ตามบริบทที่เหมาะสมนั่นเอง

ข้อมูลอ้างอิง :

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sino-Korean_vocabulary
https://korean.dict.naver.com/
https://koreanstudyjunkie.tumblr.com/post/652442601639870464/sino-korean-vs-pure-korean-words-what-is
https://www.koreanwikiproject.com/wiki/Colors
https://www.90daykorean.com/korean-age-all-about-age-in-korea/

กุลวรากร เอกอัครากุล TPA Press