รูปปั้นนิโนมิยะ : อ่านเปลี่ยนชีวิต


        ที่ประเทศญี่ปุ่นมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มักตั้งอยู่ตามโรงเรียนหรือสถานที่สำคัญของญี่ปุ่น รูปปั้นดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนกันแทบทุกที่คือ เป็นเด็กหนุ่มกำลังแบกฟืน มือข้างหนึ่งถือหนังสือเรียน สายตาจับจ้องไปที่หนังสือเล่มนั้น รูปปั้นดังกล่าวคืออนุสรณ์รำลึกถึง นิโนมิยะ ซนโตคุ (二宮 尊徳  Ninomiya Sontoku) ผู้ที่พลิกชีวิตของตนเองจากการอ่านจนประสบความสำเร็จนั่นเอง 
 

 photo 1_hayayoko3.wordpress.com_zpsf1p41zwk.jpg


ขอบคุณภาพจาก - hayayoko3.wordpress.com


        นิโนมิยะ ซนโตคุ เดิมชื่อ นิโนมิยะ คินจิโร (二宮 金次郎  Ninomiya Kinjiro) มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1787-1856 เกิดที่เมืองโอดาวาระ ในเขตอาชิงาราคามิ จังหวัดซางามิ เป็นบุตรของครอบครัวชาวนาฐานะยากจน เมื่ออายุได้ 14 ปี พ่อของเขาก็เสียชีวิตลง และหลังจากนั้น 2 ปี แม่ของเขาก็เสียชีวิตไปอีกคน ทำให้คินจิโรต้องย้ายไปอยู่กับลุงของเขาและช่วยทำงานด้านการเกษตร ระหว่างที่ช่วยงาน คินจิโรจะอ่านหนังสืออยู่ตลอด คอยศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเท่าที่โอกาสจะอำนวย และนำความรู้มาใช้ในการทำงานเกษตรของเขา จนที่ดินของลุงที่แต่เดิมนั้นว่างเปล่ากลายเป็นไร่นาที่สมบูรณ์ และเมื่อเขาอายุได้ 20 ปีก็เปลี่ยนที่ดินมรดกของพ่อแม่มาทำการเกษตรและประสบความสำเร็จอย่างมาก หลังจากนั้นไม่กี่ปี คินจิโรก็มั่งคั่งขึ้นอย่างมากและเริ่มซื้อที่ดินเปล่าเพื่อใช้ทำการเกษตรของตนเองเพิ่มขึ้น จนทางการได้เชิญเขาไปเป็นผู้ว่าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก

  photo 2_matome.naver.jp_zpspkylrdmr.gif


ขอบคุณภาพจาก - matome.naver.jp


         หลังจากที่คินจิโรได้รับตำแหน่ง เขาก็เริ่มให้ความรู้แก่ชาวนา รวมไปถึงซามูไร และประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความเก่งของเขาทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจากไดเมียว คินจิโรได้นำความรู้ด้านต่าง ๆ มาเผยแพร่และพัฒนาบ้านเมือง อาทิ เรื่องดอกเบี้ยทบต้น ระบบภาษี และการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งได้สร้างสถาบันการเงินขึ้นมาเป็นแห่งแรก เรียกว่า 五常講 (Gojoukou) ซึ่งเป็นลักษณะของสหกรณ์นั่นเอง ชื่อเสียงของคินจิโรเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในเรื่องการเกษตร ปรัชญา และการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อโชกุนทราบเรื่องดังกล่าวก็รู้สึกชื่นชมในตัวคินจิโรเป็นอย่างมาก จากชนชั้นชาวนาแต่ศึกษาหาความรู้จนได้เป็นถึงผู้ปกครองเขต จึงได้ตั้งชื่อให้ใหม่เป็น นิโนมิยะ ซนโตคุ นอกจากนี้ วิชาความรู้ของเขายังถูกบรรจุลงในตำราเรียนในยุคนั้นอีกด้วย เมื่อคินจิโรเสียชีวิต องค์จักรพรรดิได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งดอกเบญจมาศให้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตัวเขา

  photo 3__th.wikipedia.org_zpshsuhczoi.png


เครื่องรายอิสริยาภรณ์อันสูงส่งดอกเบญจมาศ
ขอบคุณภาพจาก -
th.wikipedia.org


         ด้วยเหตุนี้ รูปปั้นนิโนมิยะจึงเป็นตัวแทนของความสำเร็จในด้านการอ่านและการศึกษา และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ๆ แต่อย่างไรก็ตาม รูปปั้นนี้กลับกลายเป็นเรื่องลึกลับประจำโรงเรียนบางแห่ง เมื่อมีเรื่องเล่าว่ามีผู้พบเห็นรูปปั้นนิโนมิยะเคลื่อนที่ไปตามที่ต่าง ๆ รอบโรงเรียนในตอนกลางคืน และเมื่อรุ่งสางก็กลับมาอยู่ที่เดิมในท่าเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากเรื่องเล่าดังกล่าวทำให้บางคนเชื่อว่า ที่รูปปั้นนิโนมิยะเดินได้เองเนื่องมาจากในวัยเด็กสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาทำงานและอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลา ไม่ได้เที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่น ๆ จนเป็นเหตุให้รูปปั้นมีพลังชีวิตเพื่อจะเดินเที่ยวเล่นบ้างนั่นเอง

  photo 4_www.flickriver.com_zpsmkvmtksd.jpg


ขอบคุณภาพจาก - www.flickriver.com


เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ TPA Press