คันจิในชีวิตประจำวัน


        สำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นคงจะรู้จักกับ คันจิ เป็นอย่างดี และรับรู้ได้ถึงความยากในการจดจำ เพราะแต่ละตัวอักษรแค่เขียนเส้นต่างกันนิดเดียว ทั้งคำอ่านหรือความหมายก็จะเปลี่ยนทันที คันจิ (漢字 Kanji) แปลว่า อักษรจีน เนื่องจากมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนเมื่อราว 5,000 ปีที่แล้ว กล่าวกันว่าคันจิมีจำนวนมากถึง 50,000 ตัว แต่นำมาใช้กันอยู่ประมาณ 5,000 ตัวเท่านั้น คันจิได้ถูกถ่ายทอดมายังประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 1,700 ปีก่อน ซึ่งมาพร้อมกับศาสนาและวรรณกรรมของประเทศจีน นอกจากนั้น เสียงอ่านของคันจิตามแบบภาษาจีนก็เผยแพร่ตามมาด้วยเช่นกัน โดยเรียกเสียงอ่านตามภาษาจีนว่า เสียงอง (音読み on-yomi) ต่อมาพบว่าเสียงองอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแสดงความหมายของคำในภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งหมด จึงใช้คันจิแทนคำในภาษาญี่ปุ่นคำนั้น ๆ ไปเลยแต่ออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า เสียงคุน (訓読み kun-yomi) ทั้งนี้ คันจิบางตัวจะมีทั้งเสียงองและเสียงคุน แต่บางตัวจะมีเฉพาะเสียงองหรือเสียงคุนเพียงอย่างเดียว
 

 photo 1_zpsixe7ggxl.png


ขอบคุณรูปภาพจาก
http://nihongofordummies.blogspot.com/2011/01/hello-i-checked-poll-results-and-you.html


        เนื่องจากคันจิมีจำนวนมากมายจนยากต่อการใช้งานและจดจำ ทำให้ในปี 1981 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่นได้กำหนด คันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ โจโยคันจิ  (常用漢字 Joyo Kanji) ขึ้น มีทั้งหมด 1,945 ตัว ต่อมาในปี 2010 ได้มีการปรับปรุงจำนวนโจโยคันจิ โดยถอดคันจิที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกไป 5 ตัว และเพิ่มคันจิเข้าไปใหม่อีก 196 ตัว ทำให้โจโยคันจิในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 2,136 ตัว ซึ่งโจโยคันจิแบบใหม่นี้เริ่มใช้ในการศึกษาครั้งแรกในปี 2012  ส่วนคันจิ 5 ตัวที่ไม่ได้ไปต่อก็คือ 勺  錘  銑  脹  匁

        หากแบ่งโจโยคันจิแบบใหม่นี้ตามการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งได้ดังนี้
        $ คันจิที่เรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 1,006 ตัว
        $ คันจิที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,130 ตัว
 

 photo 2_zpsxqzxbks3.gif


ขอบคุณรูปภาพจาก - http://www.cuhkacs.org/~benng/Bo-Blog/read.php?1020


        สำหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับคันจิ ผู้เขียนขอแนะนำหนังสือ พจนานุกรมคันจิ ฉบับพกพา ของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ไว้เป็นอาวุธคู่กาย พจนานุกรมเล่มนี้มีคันจิจำนวน 1,945 ตัว นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างคำศัพท์คันจิพร้อมคำแปลอีกกว่า 29,000 คำ ซึ่งนับว่าเป็นคู่มือชั้นยอดสำหรับการเรียนคันจิเลยทีเดียว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tpapress.com/bookpreview.php?bid=40&g=7&c=41
 

 photo DICkanji_new_zpssh8wastw.jpg

 

เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ TPA Press