100 สำนวนฮิตธุรกิจญี่ปุ่น

100 สำนวนฮิตธุรกิจญี่ปุ่น

ผู้แต่งฮาจิเมะ ทาคามิซาวะ
ผู้แปลปราณี จงสุจริตธรรม
ISBN978-974-443-169-1
ราคา195 บาท
คำแนะนำ

     คู่มือใช้งานสำนวนเชิงธุรกิจในภาษาญี่ปุ่นกว่า 100 สำนวน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเพื่อการเตรียมตัวทดสอบระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจในระดับสูง ที่รวบรวมข้อสอบ เฉลย และเคล็ดลับในการทำข้อสอบไว้อย่างครบถ้วน ผู้ที่ทำงานติดต่อธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นก็สามารถนำรูปประโยค คำศัพท์และ สำนวนต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เช่นกัน

E-Book
Related Books