ทางลัดสู่...ล่าม

ทางลัดสู่...ล่าม

ผู้แต่งบุษบา บรรจงมณี
ISBN978-974-443-170-7
ราคา220 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาขั้นตอนและวิธีการที่จะนำไปสู่การเป็น "ล่าม" มือาชีพในเวลาไม่นาน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ล่าม
... ผู้แปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
... อาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษาและทักษะไหวพริบ
... ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  แต่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมีขั้นตอน
... จึงควรมีหนังสือเล่มนี้ไว้ข้างกาย

E-Book
Related Books