พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

ผู้เรียบเรียงจุรีรัตน์ ตุรงค์รัตนชัย, ภัทร์อร พิพัฒนกุล, ชูอิชิ ทาคาฮาชิ
ISBN978-974-443-549-1
ปีที่พิมพ์2556
จำนวนหน้า472 หน้า
ราคา459 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะกับล่าม นักแปล และผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ
日・タイ・英 社内通訳用語辞典

รวบรวมศัพท์สำหรับล่ามและนักแปลกว่า 20,000 คำ ครอบคลุมถึง 8 สาขา ได้แก่

• เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ กฎหมาย
• งานบุคคล แรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
• งานบัญชี การเงิน ภาษี
• การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การนำเข้าส่งออก
• การโฆษณา การขาย การตลาด
• สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร พลังงาน
• การผลิต เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ
• การเกษตร การป่าไม้ การประมง อาหาร

        คำศัพท์ทุกคำผ่านกระบวนการคัดกรองและคัดสรรเป็นอย่างดีจากผู้เรียบเรียงทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในงานล่ามอย่างโชกโชน เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้จริงแน่นอน...แบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว !

 

E-Book
Related Books