พูดออกเสียง สำเนียงญี่ปุ่น

พูดออกเสียง สำเนียงญี่ปุ่น

ผู้แต่งชิเอโกะ นากางาวะ, โนริโกะ นากามุระ
ผู้แปลสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ISBN978-616-7121-34-5
ราคา200 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     เน้นการฝึกออกเสียงด้วยวิธี Repeating และ Shadowing เช่นเดียวกับการฝึกล่าม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
    1. ฝึกให้เริ่มคุ้นเคยกับจังหวะของภาษาญี่ปุ่น
    2. ฝึกพูดได้อย่างราบรื่น
    3. สามารถพูดถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้
    4. พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งแต่ละบทนั้นจะเรียงลำดับ

ความยากง่าย ใช้วิธีการฝึกแบบ Repeating และ Shadowing เช่นเดียวกับการฝึกล่าม ในประโยคที่ออกเสียงจะมีเครื่องหมายแสดงการออกเสียงสูงต่ำ (Accent) และเครื่องหมายแสดงทำนองเสียง (Intonation) เพื่อให้ผู้ฝึกจับจังหวะการลงเสียงได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสอดแทรกเคล็ดลับวิธีการฝึกออกเสียงที่ถูกต้องไว้ด้วย

E-Book
Related Books