ญี่ปุ่น ฟังไปพูดไป ง่ายนิดเดียว

ญี่ปุ่น ฟังไปพูดไป ง่ายนิดเดียว

ผู้แต่งฮิโตชิ ไซโต, เคโกะ โยชิโมโตะ, มิชิโกะ ฟุกาซาวะ, ชิคาโกะ โอโนดะ, ริเอโกะ ซาไก
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-495-1
ราคา165 (รวมซีดี 1 แผ่น) บาท
คำแนะนำ

     ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ผ่านการฝึกที่เรียกว่า Shadowing

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นราวกับเป็นเงาตามตัว
ด้วยเทคนิค Shadowing


        หนังสือฝึกการพูดภาษาญี่ปุ่นแบบฟังแล้วพูดตามทันทีประกอบด้วยบทสนทนาสั้น ๆ ง่าย ๆ เป็นภาษาพูดแบบธรรมชาติที่คนญี่ปุ่นใช้จริง พร้อมซีดีประกอบการฟังวิธีฝึก คือฟังเสียงแล้วพูดตามทันทีที่ได้ยินและพยายามออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงที่ได้ยินมากที่สุดราวกับเป็นเงาหนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้พูดได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
 

E-Book
Related Books