เตรียมสอบวัดระดับ N2 การฟัง

เตรียมสอบวัดระดับ N2 การฟัง

ผู้แต่งคาโอรุ นากามุระ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, เอทสึโกะ โทโมมัทสึ
ผู้แปลสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ISBN978-974-443-479-1
จำนวนหน้า212 หน้า
ราคา250 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ส่วนการฟัง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน
    
ส่วนที่ 1 แนะนำรูปแบบข้อสอบการฟังในภาพรวม
     ส่วนที่ 2 เจาะลึกเทคนิคการฟังและการทำข้อสอบฟังรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดมากมาย
     ส่วนที่ 3 ตัวอย่างข้อสอบการฟังที่เหมือนกับข้อสอบจริง ท้ายเล่มเป็นคำเฉลย สคริปต์ และคำแปลสคริปต์ของบทสนทนา


E-Book
Related Books