500 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1-N3

500 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1-N3

ผู้แต่งเอทสึโกะ โทโมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ, มาซาโกะ วากุริ
ผู้แปลวีรวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
ISBN978-974-443-527-9
ปีที่พิมพ์2556
ราคา280 บาท
คำแนะนำ

     ปรับปรุงจากหนังสือ กุญแจสู่ 500 รูปประโยค ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

500 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1-N3
 

        หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากหนังสือ "กุญแจสู่ 500 รูปประโยค ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง" โดยหัวข้อในแต่ละบทจัดหมวดหมู่สำนวนทางไวยากรณ์ตามความหมาย โดยคำนึงถึงความเกี่ยวโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อผู้เรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นกลาง รวมถึงผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1-N3 สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าการเรียนแบบต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ โดยไร้บริบทที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประโยคตัวอย่างให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อใช้ทดสอบความเข้าใจในสำนวนทางไวยากรณ์ที่ได้ศึกษาไป โดยแบ่งตามความยากง่าย และมีสัญลักษณ์ บอกระดับกำกับไว้ให้ด้วย
 

E-Book
Related Books