เตรียมสอบวัดระดับ N1 การฟัง

เตรียมสอบวัดระดับ N1 การฟัง

ผู้แต่งคาโอรุ นากามุระ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, เอทสึโกะ โทโมมัทสึ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-476-0
จำนวนหน้า204 หน้า
ราคา250 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1 ส่วนการฟัง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
     ส่วนที่ 1 แนะนำรูปแบบข้อสอบการฟังในภาพรวม

     ส่วนที่ 2 เจาะลึกเทคนิคการฟังและการทำข้อสอบฟังรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดมากมาย
     ส่วนที่ 3 ตัวอย่างข้อสอบการฟังที่เหมือนกับข้อสอบจริง

ท้ายเล่มเป็นคำเฉลย สคริปต์ และคำแปลสคริปต์ของบทสนทนา


E-Book
Related Books