TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1

ผู้แต่งคณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ผู้แปลปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
ISBN978-974-443-595-8
ปีที่พิมพ์2557
จำนวนหน้า356 หน้า
ราคา275 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะกับผู้ที่เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 ครอบคลุมทั้งการอ่าน การฟัง และไวยากรณ์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1
 

สอบผ่าน JLPT ไม่ยาก หากคุณ TRY!
        หนังสือชุด TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT ทั้งซีรีส์มีอยู่ด้วยกัน 5 เล่ม 5 ระดับ สามารถใช้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน และการฟังได้อย่างครบถ้วน ครบครัน และเข้มข้น ในเล่มเดียว ! พร้อมแบบฝึกทบทวนรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจริง ๆ คำแปลบทอ่าน และสคริปต์การฟัง ช่วยเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ TRY! กันไป เพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าห้องสอบ

 

E-Book
Related Books