เตรียมสอบวัดระดับ N1 คันจิ

เตรียมสอบวัดระดับ N1 คันจิ

ผู้แต่งฮิโตโกะ ซาซากิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ
ผู้แปลบุษบา บรรจงมณี
ISBN978-974-443-477-7
จำนวนหน้า188 หน้า
ราคา220 บาท
คำแนะนำ

     ใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เป็นการเรียนรู้คันจิ 2,300 คำภายใน 8 สัปดาห์ โดยจะให้ผู้ศึกษาเรียนรู้จาก "บุชุ" (ส่วนประกอบของคันจิ) คันจิที่มีบุชุเหมือนกันอาจจะมีเสียงหรือความหมายเหมือนกันได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเดาศัพท์ได้


E-Book
Related Books