เตรียมสอบวัดระดับ N3 ไวยากรณ์

เตรียมสอบวัดระดับ N3 ไวยากรณ์

ผู้แต่งฮิโตโกะ ซาซากิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-616-7121-27-7
จำนวนหน้า120 หน้า
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     ใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N3 ส่วนไวยากรณ์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เนื้อหาในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็นสัปดาห์ ทั้งหมด 6 สัปดาห์ คำอธิบายกระชับเน้นตัวอย่างประโยค ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้จบได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และในวันที่ 7 ของทุก ๆ สัปดาห์จะมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจ โดยมีรูปแบบเหมือนข้อสอบวัดระดับจริง


E-Book
Related Books