เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ

เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ

ผู้แต่งฮิโตโกะ ซาซากิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ
ผู้แปลภัทร์อร พิพัฒนกุล
ISBN978-616-7121-26-0
จำนวนหน้า132 หน้า
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     ใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N3 เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคันจิและคำศัพท์คันจิ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นสัปดาห์ ทั้งหมด 6 สัปดาห์ ในวันที่ 7 ของทุก ๆ สัปดาห์จะเป็นแบบทดสอบเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจโดยรูปแบบเหมือนการสอบวัดระดับจริง ทั้งนี้คำศัพท์ในเล่มเป็นคำศัพท์ที่สามารถพบเห็นและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


E-Book
Related Books