ญี่ปุ่นรอบตัว

ญี่ปุ่นรอบตัว

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-484-5
ราคา99 บาท
คำแนะนำ

     คู่มือเรียนภาษาญี่ปุ่นฉบับกระเป๋าอย่างง่าย ๆ จากเรื่องสนุกรอบตัวในชีวิตประจำวัน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        นำเสนอภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน คำศัพท์ สำนวน ภาษาสแลงที่มักจะได้ยินหรือพบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวันหรือจากสื่อ เช่น ภาพยนตร์ละคร การ์ตูน เว็บ บล็อก นิตยสาร แฟชั่น ฯลฯ สอดแทรกวัฒนธรรมน่ารู้และเรื่องอินเทรนด์ใหม่ ๆ ของชาวญี่ปุ่น


E-Book
Related Books