ภาษาญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว

ภาษาญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-483-8
ราคา99 บาท
คำแนะนำ

     คู่มือฉบับกระเป๋าสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนและคำศัพท์ที่ใช้หรือพบบ่อยในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ หรือในชีวิตประจำวัน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        แม้จะยังอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก แต่ก็สามารถถามตอบหรือพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเสียงอ่านคาราโอเกะไทย นอกจากนี้ยังสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นอีกด้วย พกพาติดตัวไปทุกที่ และหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ "กิน ช็อป เที่ยว" ในญี่ปุ่น


E-Book
Related Books