พลิกแพลง ศัพท์สแลงญี่ปุ่น

พลิกแพลง ศัพท์สแลงญี่ปุ่น

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-515-6
ราคา165 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมคำศัพท์สแลงภาษาญี่ปุ่นที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันและในโลกไซเบอร์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พลิกแพลง ศัพท์สแลงญี่ปุ่น
 

สแลงโดนใจ หัวใจ โดนเธอ
        แบ่งเนื้อหาตามการใช้งาน เช่น คำสแลงของวัยรุ่น คำสแลงที่ใช้บ่อยในอินเทอร์เน็ตหรือคำสแลงจากละครญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากจะได้รู้ที่มาของแต่ละคำยังได้รู้ความหมายและวิธีใช้ที่นำไปใช้เองได้ไม่ยาก ท้ายบทยังแทรกคำศัพท์ให้ได้ท่องจำอีกด้วย บางบทยังสอดแทรกแบบฝึกหัดและ TIP ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นให้อ่านเอาสนุกหรืออ่านเพื่อศึกษาก็ได้
 

E-Book
Related Books