ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น

ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น

ผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย
ISBN978-974-443-554-5
ปีที่พิมพ์2556
ราคา175 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีในระดับต้น อ่านและทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น

     เรียบเรียงเนื้อหาจากไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับต้น 1-2 สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาเกาหลีทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ผู้สนใจทั่วไปก็สามารถใช้เรียนด้วยตนเองได้ ประกอบด้วย

     • รูปประโยคภาษาเกาหลีระดับต้น 160 ไวยากรณ์
     • แบ่งรูปประโยคตามหมวด เช่น คำถาม ขอร้อง ปฏิเสธ บอกเล่า ฯลฯ รวม 34 หมวด
     • โครงสร้างไวยากรณ์ วิธีการใช้ การผันกริยา และตัวอย่างรูปประโยค
     • ดัชนีสำหรับค้นหาไวยากรณ์ท้ายเล่ม
     • อ่านเองก็ได้ ใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ได้

우리 를 함께 공부합시다!
 

E-Book
Related Books