ศัพท์เกาหลีระดับต้น

ศัพท์เกาหลีระดับต้น

ผู้แต่งอุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ISBN978-974-443-625-2
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า304 หน้า
น้ำหนัก293 กรัม
ราคา195 บาท
คำแนะนำ

     สำหรับทบทวนคำศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี หรือ TOPIK

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

  ศัพท์เกาหลีระดับต้น

เตรียมพร้อมก่อนสอบ TOPIK อย่างมั่นใจ คำศัพท์มามากแค่ไหน ๆ ก็เอาอยู่

     ♥ รวมศัพท์เกาหลีระดับต้น 1,560 คำ ที่ปรากฏในข้อสอบ TOPIK
     ♥ ประกอบด้วย ศัพท์เกาหลี ประเภทของคำ ความหมาย ตัวอย่างประโยค (ภาษาเกาหลี ภาษาไทย)
     ♥ ตัวอย่างประโยคอิงไวยากรณ์พื้นฐานที่มักพบในข้อสอบ ใช้สนทนากับชาวเกาหลี ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
     ♥ สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีน่ารู้
     ♥ พิเศษ ! สรุปไวยากรณ์ที่ใช้ตัวอย่างประโยค โดยกำกับหัวข้อไว้ท้ายประโยคเพื่อความสะดวกในการค้นเพิ่มเติม
     ♥ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ TOPIK ระดับต้น  ผู้ต้องการเรียนด้วยตนเอง และผู้ต้องการต่อยอดความรู้ภาษาเกาหลี

 

E-Book
Related Books