ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

ผู้เรียบเรียงกล้าหาญ วรพุทธพร, สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, สุจินต์ สุวรรณชีพ, มีชัย เรามานะชัย / เรียบเรียงเพิ่มเติมโดย พูลพร แสงบางปลา, ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล
ISBN978-974-7970-76-0
จำนวนหน้า386 หน้า
น้ำหนัก484 กรัม
ราคา290 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมคำศัพท์เทคนิคด้านเครื่องกล ยานยนต์ เครื่องทำความเย็น ศัพท์ด้านโลหะ วัสดุ และอื่น ๆ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

     เนื้อหาเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นไว้เป็นหลัก โดยมีคำแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาไทย ได้เขียนคำอ่านเป็นอักษรโรมันกำกับไว้ด้วย เพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องของชาวต่างชาติและในท้ายเล่มได้จัดทำดัชนีคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียงตามลำดับตัวอักษรไว้ด้วย

E-Book
Related Books