ไวยากรณ์จีนระดับต้น

ไวยากรณ์จีนระดับต้น

ผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
ISBN978-974-443-608-5
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า288 หน้า
ราคา195 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์ และการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน หรือ HSK ระดับ 1-2 และการสอบ PAT 7.4

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือทบทวนไวยากรณ์ภาษาจีนระดับต้น
พร้อมพิชิตทุกการสอบ

แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
   ส่วนที่ 1 ไวยากรณ์  รวบรวมไวยากรณ์สำคัญในภาษาจีนระดับต้น 14 ไวยากรณ์หลัก อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด
   ส่วนที่ 2 สมรรถนะทางภาษา  ความสามารถทางภาษาที่กำหนดโดยการสอบต่าง ๆ ซึ่งผู้มีความรู้ระดับต้นควรรู้
   ส่วนที่ 3 คำศัพท์ – รวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาไวยากรณ์ระดับต้น

เหมาะสำหรับทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 1-2 และ การสอบ PAT 7.4 หรือใช้ทบทวนได้ด้วยตัวเองหรือเป็นคู่มือสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 

E-Book
Related Books