แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ISBN978-974-443-649-8
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า264 หน้า
น้ำหนัก322 กรัม
ราคา240 บาท
คำแนะนำ

     ปรับปรุงจากหนังสือ แปล ญี่ปุ่น-ไทย (เบื้องต้น) เหมาะกับนักแปลหน้าใหม่และนักแปลมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะการแปลให้ดียิ่งขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)


จะแปลอย่างไร ให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน

        เพราะการแปลไม่ได้อาศัยเพียงความรอบรู้ทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้น แต่ต้องรู้หลักที่ใช้ในการแปลด้วย เช่น ควรแปลอย่างไร แล้วจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแปลได้จากที่ไหน เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากหนังสือ แปล ญี่ปุ่น-ไทย (เบื้องต้น) เหมาะกับทั้งนักแปลมือใหม่ที่ต้องการศึกษากลวิธีการแปลตั้งแต่เริ่มต้น และนักแปลมืออาชีพที่ต้องการปัดฝุ่นความรู้ความเข้าใจของตัวเอง
        พก แปลญี่ปุ่นไทย-เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ไว้เป็นคู่มือสำหรับนักแปลมืออาชีพเช่นคุณ


E-Book
Related Books