พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น

พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น

ผู้แต่งนัทสึโฮะ อิวาตะ, อาเระ ฮาจิคาโนะ
ผู้แปลศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ISBN978-974-443-668-9
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า196 หน้า
น้ำหนัก427 กรัม
ราคา255 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     แนะนำลักษณะเด่นของภาษาพูด แนะนำเทคนิคการสนทนาตั้งแต่เริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนา เปลี่ยนเรื่องสนทนา และจบการสนทนา

 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น
日本語会話上手!

พูดได้ vs พูดเป็น
พูด...ใคร ๆ ก็พูดได้ แต่พูดให้เป็นไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้

เรียนรู้เทคนิคและธรรมชาติของการสนทนาเพื่อให้ "พูดเป็น" ได้อย่างแท้จริง ศึกษาผ่านหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ
     การใช้ทักษะจากภาษาแม่ของตัวเอง
     การเป็นผู้ฟังที่ดี
     การควบคุมการสนทนาให้เป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบการสนทนา สามารถเริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนาให้น่าสนใจ เปลี่ยนเรื่องสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ และจบการสนทนาอย่างสมบูรณ์ได้
     พร้อมแบบฝึกฟัง-พูด เฉลยและตัวอย่างคำตอบ พร้อมทั้งมีซีดีประกอบ
 

E-Book
Related Books