กลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น

กลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น

ผู้แต่งทากาฟุมิ ชิมิซุ
ผู้แปลวิภา งามฉันทกร
ISBN978-974-443-670-2
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า268 หน้า
น้ำหนัก532 กรัม
ราคา299 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลางถึงสูง เพื่อการเรียนรู้การใช้สำนวน และกลวิธีการสนทนาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและคู่สนทนาอย่างเป็นระบบ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

กลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น
みがけ! コミュニケーションスキル 中上級学習者のためのブラッシュアップ日本語会話

ภาษาญี่ปุ่น...พูดได้ไม่ยาก
แต่จะพูดอย่างไรให้
ถูกสไตล์และได้ใจคนญี่ปุ่น

     • เรียนรู้วิธีเลือกใช้สำนวนและกลวิธีการสนทนาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและคู่สนทนาอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
     • ฝึกฝนโดยสวมบทบาทเป็นทั้งผู้แสดงเจตนา (เช่น ขออนุญาต) และผู้ตอบเจตนา (เช่น ตอบคำขออนุญาต) โดยเริ่มต้นจาก "สำนวนพื้นฐาน" ไปสู่ "สำนวนที่ใช้บ่อย" และจาก "ประโยคสั้น ๆ" ไปสู่ "การสนทนาโต้ตอบ"
     • เสริมด้วย "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย" ที่จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบการสื่อสารสไตล์ (คน) ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
     • เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลางถึงสูง
 

E-Book
Related Books