ไวยากรณ์จีนระดับกลาง

ไวยากรณ์จีนระดับกลาง

ผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
ISBN978-974-443-690-0
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า180 หน้า
ราคา175 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนในระดับกลาง เทียบเท่า HSK ระดับ 3-4 เรียนรู้ความหมายและวิธีใช้คำเชื่อมในแต่ละแบบ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไวยากรณ์จีนระดับกลาง
中级 汉语语法

      เหมาะกับผู้เรียนภาษาจีนในระดับกลาง
     เน้นการศึกษาไวยากรณ์เกี่ยวกับคำเชื่อม ซึ่งใช้ในการเชื่อมความและสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
     • อธิบายความสำคัญของคำเชื่อม และแจกแจงความหมาย วิธีการใช้งานคำเชื่อม และโครงสร้างของคำเชื่อมแต่ละคำ
      เหมาะสำหรับการอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3-4
 

E-Book
Related Books