ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-974-443-702-0
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า208 หน้า
ราคา120 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง
日本語 あきこと友だち 6 改訂版

     • ปรับปรุงจากหนังสือ ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6
      ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เน้นการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทุกด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ ฯลฯ
      เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของ "อะกิโกะ" นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นและผองเพื่อน
      ซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมซีดีประกอบการฟัง


E-Book
Related Books