ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-974-443-695-5
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า176 หน้า
ราคา110 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง
日本語 あきこと友だち 1 改訂版

     • ปรับปรุงจากหนังสือ ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1
     • ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เน้นพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทุกด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ ฯลฯ
     • เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของ "อะกิโกะ" นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นและผองเพื่อน
     • ซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมซีดีประกอบการฟัง

 

E-Book
Related Books