รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

ผู้แต่ง3A Corperation
ISBN978-974-443-718-1
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า232 หน้า
ราคา170 บาท
คำแนะนำ

       รวมคำศัพท์จากตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น “มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1-4 โดยเรียงลำดับตามอักษรญี่ปุ่น

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
みんなの日本語 単語集 第2版

      รวมคำศัพท์จากตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1-4 โดยเรียงลำดับตามอักษรญี่ปุ่น
     
รวมคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ ของทุกบท
     
รวมหมวดคำศัพท์จากภาคผนวกของตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]
     
มีอักษรโรมันกำกับคำศัพท์ทุกคำในเล่ม และมีดัชนีคำศัพท์เรียงตามลำดับอักษรโรมัน (A-Z) ที่ท้ายเล่ม
     
เหมาะกับนักเรียน ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
 

E-Book
Related Books